O kampanjama

Kampanja „Tradicijski obrti u turizmu” provodi se na području Grada Gospića

Promocijom mogućeg uključivanja tradicijskih obrta i njihovih proizvoda u turističku ponudu  Ličko-senjske županije želi se doprinijeti razvoju konkurentnosti malog i srednjeg gospodarstva u skladu s istaknutim kulturnim i tradicijskim vrijednostima Županije.  Prezentirat će se stari zanati koji imaju budućnost u kontekstu očuvanja kulturne baštine, ali i u kontekstu širenja ponude suvenira u turističkoj ponudi LSŽ (tkanje i tradicijski vezovi, izrada tradicijskog nakita, tradicijsko drvodjeljstvo, lončarstvo, kovanje).

Kampanja „ Zeleno gospodarstvo” provodi se na području Općine Perušić

Promocijom korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti  želi se potaknuti razvoj poduzetništva temeljenog na čistom okolišu i prirodnim resursima. Tijekom sajma bit će održano predavanje na temu “Održivi razvoj i obnovljivi izvori energije”, a prezentirat će se i električni automobil kojeg su izradili srednjoškolci iz Zadra.

Kampanja „ Eko proizvodnja”  provodi se na području Grada Novalje

Kampanja “Eko-proizvodnja” doprinosi informiranji o mogućnostima ekološke proizvodnje i mogućnostima cjeloživotnog učenju o prelasku s konvencionalne na ekološku proizvodnju, čime se potiče konkurentna i održiva poljoprivreda koja će potaknuti nova samozapošljavanja i zapošljavanja. Na jednodnevnom sajmu bit će održana prezentacija “Izazovi i prilike ekološke proizvodnje”

Kampanja“ Budućnost obrta i poduzetništva i uloga cjeloživotnog učenja u razvoju Ličko-senjske županije“, provođenje na području Grada Otočca

Kampanja “Budućnost obrta i poduzetništva i uloga cjeloživotnog učenja u razvoju LSŽ-a” objedinit će prethodne 3 kampanje u svrhu promocije rezultata svih kampanja. Poseban naglasak bit će na prezentaciji mogućnosti za usavršavanje pa će za sudionike sajma biti održana prezentacija “Programi poticanja poduzetništva”

Prikazat će se sljedeći dokumentarni filmovi snimljeni tijekom projekta: “Tradicijski obrti”, “Zeleno gospodarstvo” i “Eko-proizvodnja”.

Objavit će se rezultati natjecanja srednjih škola o poduzetničkoj ideji čime se doprinosi stvaranju poduzetničke klime.